RoPress

2018 - CENTENARUL ROMANIEI

În urmă cu 100 de ani, popoarele planetei au fost absorbite de cea mai mare confruntare militară pe care o cunoscuse omenirea până atunci. Magnitudinea ciocnirii, complexitatea evoluțiilor ei și, mai ales, profunzimea și extinderea traumelor produse au făcut ca prima conflagrație mondială să rămână în istorie sub denumirea de Marele Război, chiar dacă, la numai două decenii după aceea, avea să izbucnească o doua înfruntare de aceeași natură, dar având coordonatele tuturor „axelor” sporite exponențial.

Urmările produse de Marele Război au afectat, așadar, toate națiunile lumii, declanșând procese și trasând linii ce definesc lumea contemporană dincolo de secolul XX.

Este, așadar, de înțeles de ce anul 2018 aduce, din nou, împreună toate națiunile europene și statele de la nivelul întregii planete. Toți foștii combatanți își vor aminti de marea confruntare prin care au trecut strămoșii lor cu o sută de ani înainte, onorând sau deplângând momentul, conform poziției lor de atunci și, mai ales, în funcție de semnificația ulterioară și interesele lor actuale.

Pentru români, evenimentele prin care au trecut în urmă cu o sută de ani reprezintă obținerea celor mai importante victorii din istoria lor, care au condus la desăvârșirea idealurilor și devenirii naționale. Străbunicii noștri au știut să lupte, să se sacrifice și să reziste încercărilor cumplite ale războiului, ieșind învingători din cea mai mare încleștare de forțe pe care planeta o cunoscuse până atunci, aducând România Triumfătoare și Unită, în limitele naționale naturale.

Alături de toți combatanții, băcăuanii au participat la campaniile din 1916, și-au dat viața în bătăliile eroice din anul 1917, la Mărășești, Mărăști și Oituz, privind de multe ori direct de pe linia frontului la gospodăriile lor aflate la nu mai mult de 80 km distanță. Au luptat, s-au jertfit și au ieșit învingători pentru Țară, apărându-și, în cel mai propriu înțeles, pământul și familiile aflate la doar o oră în spatele frontului. Cu toții, românii s-au aflat atunci în tabăra învingătoare, iar actele lor de eroism și marea lor victorie nu pot fi și nu trebuie uitate. Armata română a trecut Carpații și a ajuns victorioasă până la Alba Iulia și până la Budapesta, pe care, în anul 1919, a eliberat-o de amenințarea bolșevică.
 
La toate victoriile, băcăuanii au fost prezenți și au fost activi. La 100 de ani de la faptele glorioase ale străbunicilor noștri suntem din nou chemați de istorie, ca băcăuani și ca români, să fim prezenți la marea întâlnire a națiunilor, care va avea loc în anul 2018. 

Din păcate, și acum, ca și atunci, românii vor avea de îndeplinit nu doar o datorie față de memoria înaintașilor, ci se vor confrunta, din nou, cu dorința de revanșă a unora din națiunile învinse. Căci, dacă toate popoarele europene au înțeles că este nevoie de armonie, iar foștii beligeranți se vor întâlni acum ca aliați, există încă, la 100 de ani de la Tratatele de Pace de la Paris (Versailles, Trianon, St. Germain) o fostă țară beligerantă care are și alte obiective.


Comemorarea „Trianon 100” pe care Ungaria o pregătește intens nu va fi doar o aducere aminte, ci o declarație de revendicare, iar aceasta atacă, nu pentru prima dată în istoria contemporană, tocmai realizarea cea mai de preț a românilor - România Unită.


Așadar, GENERAȚIA ROMÂNILOR ANULUI 2018 ÎȘI ARE PROPRIA MISIUNE ISTORICĂ, iar băcăuanii sunt chemați să participe cu toate resursele de care dispun. Dacă străbunicii noștri au luptat cu arma în mână, jertfindu-se pe front, este de datoria noastră, a românilor de azi, să spunem lumii întregi despre sacrificiul lor, despre lupta lor dreaptă și să nu lăsam ca România, victorioasă la 1918, să devină o țară învinsă în 2018.


Este din nou momentul oportun să spunem că trupele române au luptat alături de Antantă, că soldații români și-au apărat pământul Țării lor și nu au invadat pământurile altora, că România a obținut victoria, iar foștii beligeranți învinși nu pot să rescrie istoria, tranformându-ne victoria de atunci într-o înfrângere de azi.


Generația băcăuanilor anului 2018 este, așadar, chemată să poarte propria ei luptă, făcând un gest de pioasă aducere aminte pentru toți bărbații, femeile și copiii care au trecut prin cruntele încercări ale Marelui Război, făcând un gest de mândră aniversare a Marii Uniri a României Întregite și anunțându-i pe cei de azi și, mai ales, pe cei ce vor veni că românii și-au câștigat dreptul acesta prin lupta purtată alături de națiunile învingătoare.


Încă de la începutul civilizației, Arta a fost chemată să cinstească eroii căzuți și să celebreze victoriile obținute pe câmpurile de bătălie. Este din nou momentul ca simțirea și exprimarea artistică să fie puse în slujba aniversării celor 100 de ani ai României Victorioase și Întregite, iar Bacăul și băcăuanii se află printre cei mai îndreptățiți, dar și obligați, dintre români să contribuie la acest moment de mândrie națională, care poate și trebuie să fie semnalul unei noi renașteri românești.


Tocmai de aceea, Asociația Unlimited Connections propune Primăriei și Consiliului Local Bacău asocierea în vederea realizării unor proiecte care să reprezinte contribuția noastră la efortul național dedicat aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, astfel încât să integrăm orașul nostru în seria evenimentelor și inițiativelor puse în aplicare la nivel național, dar și să împlinim reprezentarea țării la nivel internațional.


Propunem realizarea unui proiect care, împletind informația istorică și exprimarea artistică dramatică, să aducă un omagiu strămoșilor, să salute sprijinul aliaților de atunci, dar și să vorbească aliaților noștri de acum și urmașilor noștri despre faptele românilor din Marele Război și de la Marea Unire.


Propunerea noastră țintește ca parteneriatul realizat pentru proiectul „România 100 - Băcăuani în Marele Război și la Marea Unire” să poziționeze BACĂUL în miezul demersului național ce va străbate anul 2018, dar să îl și evidențieze în cadrul curentului renașterii românești.


Propunem ca, dincolo de manifestări facile și evenimente efemere, Bacăul să cinstească acel moment de grație din istoria națională printr-un mesaj artistic de valoare - înțeles de contemporani și, deopotrivă, reper pentru viitor. Astfel, băcăuanii de azi vor onora memoria străbunicilor lor și, făcând aceasta, vor integra Bacăul ca parte a istoriei de mâine - o istorie a românilor și europenilor care deplâng dramele secolului XX, dar îi iubesc și îi cinstesc pe cei care au trăit, iubit, luptat și murit atunci.


Proiectul dedicat aniversării „România 100 - Băcăuani în Marele Război și la Marea Unire” propune realizarea unei piese de teatru (documentare, scriere), care să se subscrie temei.
Proiectul va fi o realizare a băcăuanilor, folosind resursele (creative, umane, economice ș.a.) Bacăului, dedicat rolului celor originari de pe aceste meleaguri în evenimentele de acum 100 de ani, dar și evidențierii locului Bacăului de azi în renașterea românească și în realizarea noii coeziuni europene.