RoPress

Cursuri U.C.

Casa Românească din Zajecar: Istorie

Feb 3, 2014

     În cadrul proiectului „Casa de Cultură Românească Zajecar”, implementat în Zajecar, Serbia, am predat cursuri de Istoria românilor, ca formator metodist. La cursuri au fost prezenți tineri români cu vârste cuprinse între 10 și 20 de ani, din orașul Zajecar și din localitățile învecinate. Alături de tineri, la cursuri au participat și unii dintre părinții acestora, interesați de lecțiile de istorie și dornici de conversații cu vorbitori nativi de limba română.


     La orele de curs am urmărit ca elevii: să utilizeze corect termenii specifici cronologiei; să identifice și să clasifice sursele istorice; să stabilească elementele evoluției comunităților umane în spațiul carpato-danubiano-pontic; să localizeze în timp și spațiu faptele istorice; să relateze faptele istorice; să stabilească asemănările și deosebirile între civilizații; să manifeste interes pentru valorile istorice; să selecteze informațiile istorice din mai multe surse etc.


     Pentru a face mai atractive lecțiile, am realizat prezentări în PowerPoint, unde am sintetizat Istoria românilor în fraze scurte și ușor de reținut.


     La fiecare temă am adăugat imagini, pentru ca elevii să înțeleagă și să rețină mai ușor faptele istorice. Le-am cerut copiilor să noteze în caiete principalele idei din lecțiile prezentate, să citească ce au notat și să spună ce au reținut.


      Tinerii au dat dovadă de un interes deosebit față de temele abordate, au fost atenți la evenimentele istorice prezentate, au pus întrebări la care au primit răspunsuri și și-au exprimat dorința de a afla cât mai multe informații din Istoria românilor.


     În concluzie, sunt onorat că am făcut parte din Proiectul Casa de Cultură Românescă Zajecar și consider că această inițiativă și-a atins pe deplin scopul.
Tinerii români de pe Valea Timocului au ascultat și au vorbit în limba română, au reținut datele esențiale din Istoria românilor, iar acum dispun și de o bibliotecă, de unde pot afla informații care i-ar putea interesa.

 

Cercetător științific doctor Sorin Marcel COLESNIUC

 

Menționăm că Proiectul „Casa de Cultură Românească Zajecar” a fost implementat în Zajecar, Valea Timocului, Serbia, în perioada septembrie - decembrie 2013, de către Asociația Unlimited Connections din Bacău, cu sprijinul financiar al Departamentului Politici Pentru Relația cu Românii de Pretutindeni. Formatorul modului de istorie a fost recomandat de către partenerul proiectului Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni.

Scrie un comentariu