RoPress

Cursuri U.C.

Casa Românească din Zajecar: Comunicare și relații publice

Feb 12, 2014

     Modulul „Comunicare şi relaţii publice”, prin reacţia pozitivă a grupului ţintă(tineri ai comunității românești din Valea Timocului, Serbia cu vârste între 10 și 20 de ani), prin competenţele şi abilităţile însuşite de către beneficiarii activităţilor derulate, şi-a dovedit utilitatea în cadrul proiectului „Casa de Cultură Românească Zajecar”.


     Ideea de şcoală care trebuie să fie prietenoasă pentru copii a stat la baza activităţii noastre. Strategiile didactice au avut în vedere folosirea metodelor interactive, care să solicite imaginaţia elevilor, să le dezvolte competenţe precum gândirea independentă şi critică şi capacitatea de comunicare.     Activitatea a combinat spiritul ludic specific vârstei cu rigoarea ştiinţifică şi a pus accentul pe aspectele practice, pe calitatea discursului şi adecvarea acestuia la capacităţile cognitive ale educabililor.
     Aceştia au lucrat în echipe, fiind determinaţi să-şi asume, pe rând, rolul de lider, dar şi individual, în rezolvarea fişelor de lucru.
Tinerii, deşi au existat bariere de limbă, au demonstrat capacitatea de a înţelege un text şi de a identifica răspunsurile la cerinţe.
     De asemenea, au dovedit imaginaţie şi preferinţa pentru metodele grafice (rebus, diagrame, tabele, desene) şi de modelaj.


     La finalul activităţilor, obiectivele propuse au fost atinse, maniera de desfăşurare a lecţiilor aducându-mi atât satisfacţii profesionale, prin interesul manifestat de către elevi faţă de acest modul, prin progresul vizibil remarcat la aceştia pe parcursul desfăşurării modulului, cât şi personale, prin stabilirea unei relaţionări pozitive cu românii din Valea Timocului.

Profesor Frâncu Daniel

 

Menționăm că Proiectul „Casa de Cultură Românească Zajecar” a fost implementat în Zajecar, Valea Timocului, Serbia, în perioada septembrie - decembrie 2013, de către Asociația Unlimited Connections din Bacău, cu sprijinul financiar al Departamentului Politici Pentru Relația cu Românii de Pretutindeni. Formatorul modului de Comunicare și relații Publice este colaboratorul Asociației Unlimited Connections.

Scrie un comentariu