RoPress

Cursuri U.C.

Casa Românească din Zajecar: Geografie

Feb 6, 2014

Activitatea desfăşurată la Zajecar, în noiembrie 2013, pentru predarea-învăţarea conţinuturilor reprezentând Geografia României.

Activitatea prestată în cadrul modulului educativ extracurricular Geografie a vizat Geografia fizică a României, în prima parte s-au prestat/învăţat Aşezarea geografică şi relieful României. A doua parte o prezentare cadru a climei, hidrografiei, vegetaţiei, faunei, solurilor şi a calității mediului.


■ Condiţiile materiale vizând spaţiul de desfășurare a activității educative au constat într-o sală şi anexa acesteia, corespunzătoare pentru 20 – 30 de copii/elevi.
■ Resursele didactice se reprezentau prin: tabla de lucru şi aparatul de proiecţie, coli mari pentru transpunerea informaţiilor în limba română: cuvinte, denumiri, termini/noţiuni de specialitate, schiţe şi scheme.
■ Frecvenţa copiilor a variat între 25 şi 30 de copii/elevi de vârste diferite, proveniţi din şcolile primare, gimnaziale şi liceale.
■ Interesul elevilor/copiilor pentru învăţare / înţelegere / cunoaştere şi aplicarea informaţiilor a fost condiţionat de oferta imagistică şi cartografică, de nivelul de înţelegere a cuvintelor/afirmaţiilor/cerinţelor exprimate în limba română, fapt care a determinat şi modul de relaţionare şi asimilare.
În acest sens, s-a făcut uz de: ♦ harta fizică a României, cu informaţii despre relief, hidrografie, vegetaţie, faună, soluri; ♦ imagini/fotografii vizând aspecte din relieful carpatic, subcarpatic, de câmpie şi deltaic; ♦ hărţi climatice.


Evaluarea nivelului de înţelegere şi comunicare a avut în vedere:
■ reproducerea corectă a noţiunilor geografice;
■ identificarea unor elemente reprezentative pe hartă;
■ citirea corectă a denumirilor de pe hartă;
■ capacitatea de a comunica în limba română pe fondul cunoştinţelor transmise şi însuşite.

Rezultatele obţinute au fost variate, în sensul că alura curbei lui Gauss a fost „răsturnată”, cu aspect neuniform pe cele trei categorii de exprimare şi comunicare, de afişare a motivaţiei pentru învăţare, adică elevii din clasele gimnaziale şi liceale s-au arătat mai receptivi şi interesaţi, decât copiii din clasele primare, asimilând mai uşor noţiunile, dar fără o redare completă a propoziţiilor.


Pentru eficientizarea învăţării limbii române şi a cunoştinţelor despre România, în sensul continuării proiectului, pentru învăţarea geografiei României, a civilizaţiei şi culturii naţionale etc se impun:
♦ atragerea unui număr mai mare de tineri şi gruparea lor după criterii distincte, pentru ca programa să facă obiectul unui învăţământ diferenţiat/simultan (ceea ce ar putea să stimuleze învăţarea în funcţie de ritmurile specifice fiecărui participant, în concordanţă cu strategiile didactice adecvate).
♦ asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru predare – învăţare: spaţiu şi mobilier, mijloace de învăţământ greu de transportat din România (roci, minerale, tablouri, hărţi murale etc).
♦ asigurarea resurselor materiale pentru elevi: caiete, hârtie de lucru, instrumente de scris şi desen, fişe de lucru, fişe de evaluare etc.
♦ evitarea discontinuităţilor şi micilor disensiuni generate de neînţelegeri prin ocuparea timpului liber cu activităţi aferente vârstei şi practicarea jocului didactic adaptat la cunoştinţele de limbă română, istorie, geografie, cultură naţională, care să le trezească interesul spontan pentru cunoaştere şi aplicarea informaţiilor în probele „scrise” sau „orale”.

 Prof. univ. dr. Nicolae Ilinca

 

Menționăm că Proiectul „Casa de Cultură Românească Zajecar” a fost implementat în Zajecar, Valea Timocului, Serbia, în perioada septembrie - decembrie 2013, de către Asociația Unlimited Connections din Bacău, cu sprijinul financiar al Departamentului Politici Pentru Relația cu Românii de Pretutindeni. Formatorul modului de Geografie a fost recomandat de către partenerul proiectului Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, fiind colaborator al acestuia.

Scrie un comentariu