RoPress

Politica

Președintele Băsescu solicită Parlamentului reexaminarea legii privind reducerea CAS

Jul 23, 2014

Șeful statului arată că actul normativ trimis spre promulgare vizează diminuarea cotelor plătite de angajatori, în funcție de condițiile de muncă, pentru contribuția de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, după cum urmează: 15,8% (de la 20,8%) pentru condiții normale de muncă, 20,8% (de la 25,8%) pentru condiții deosebite de muncă și 25,8% (de la 30,8%) pentru condiții speciale de muncă și pentru alte condiții de muncă.

El indică faptul că în anul 2014 deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat este de 12,519 miliarde de lei, conform bugetului aprobat pentru anul în curs.

"Prin diminuarea cotelor plătite de angajatori, în funcție de condițiile de muncă, pentru contribuția de asigurări sociale datorată sistemului public de pensii, deficitul curent va crește cu impactul financiar negativ estimat în expunerea de motive a actului normativ, care variază între 4,860 de miliarde de de lei în 2015 și 5,564 de miliarde de lei în 2018, ajungându-se la un deficit de peste 18 miliarde de lei la fondul de pensii, pentru anul 2015, dacă ținem cont și de indexările obligatorii conform legii", explică președintele Băsescu.

Șeful statului arată că dacă pentru anul 2014 Guvernul, în expunerea de motive a legii trimise spre promulgare, menționează unele măsuri de compensare a impactului negativ generat de această măsură, pentru perioada 2015 — 2018 estimarea de compensare a impactului negativ provenit din aplicarea măsurii este foarte vag exprimată, referire făcându-se doar la surse bugetare potențiale provenite, în special, dintr-o mai bună colectare bugetară, combaterea evaziunii, precum și a posibilelor efecte ce decurg din creșterea investițiilor sau crearea de noi locuri de muncă, și nu din prezentarea unor surse certe de venituri sau cheltuieli necesare compensării.

"Având în vedere evoluția estimărilor bugetare și nerealizarea colectării față de program atât în anul 2013, cât și în primele șase luni din 2014, este esențial să fie clarificate în fundamentarea legii care sunt măsurile exacte de compensare a veniturilor, așa cum au solicitat inclusiv instituțiile financiare internaționale (Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană, Banca Mondială)", susține el în cererea de reexaminare.

Președintele Băsescu menționează că în 2015 România are obligația de a atinge un deficit structural de 1% din PIB, conform Obiectivului Bugetar pe Termen Mediu, care înseamnă o reducere a deficitului bugetului de stat consolidat de 0,8 — 0,9% din PIB.

De asemenea, șeful statului amintește că bugetul anului 2015 trebuie să prevadă creșteri importante ale bugetului Ministerului Apărării Naționale, nevoi care reflectă realitățile regionale.

"Trebuie menționat că măsura de reducere a contribuțiilor de asigurări sociale este un angajament suplimentar, nu unul obligatoriu, al României, motiv pentru care Guvernul trebuie să prezinte o fundamentare a compensării acestei măsuri în contextul angajamentelor deja asumate", subliniază Traian Băsescu.

Șeful statului indică și că prin Legea nr. 83/2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 410 din 20 iunie 2012, România a ratificat Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice ți monetare (Tratatul Fiscal), act normativ care include o serie de obligații pentru statul român, inclusiv Obiectivul Bugetar pe Termen Mediu.

În cererea de reexaminare se mai arată că prin Legea nr. 377/2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 826 din 23 decembrie 2013, a fost modificată Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 în sensul transcrierii obligației privind deficitul structural și Obiectivul Bugetar pe Termen Mediu care revine României prin ratificarea Tratatului Fiscal.

Președintele Băsescu susține că în lipsa compensării reducerii CAS România riscă întreruperea acordului cu FMI, BM și CE.

"În același timp, trebuie avut în vedere faptul că România a încheiat un acord cu Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană și Banca Mondială, prin care s-a obligat să respecte Tratatul Fiscal, atingerea obiectivului structural și menținerea unui deficit al bugetului consolidat. În lipsa compensării reducerii contribuției de asigurări sociale, România riscă să întrerupă acordul cu Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană și Banca Mondială, cu consecința pierderii imediate a facilităților oferite de mecanismul de TOP-UP , respectiv cele 10 puncte procentuale adăugate la cofinanțarea europeană", se argumentează în cererea de reexaminare.

În final, șeful statului solicită Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din punct de vedere al oportunității, ținând cont de motivele invocate.

 

sursa:www.diacaf.com

Scrie un comentariu