RoPress

Cursuri U.C.

Educație pentru o carieră europenă

Oct 10, 2013

Asociația Unlimited Connections a desfășurat în vara anului 2013 proiectul „Educație pentru o carieră europeană”. 

Beneficiarii proiectului au fost 50 de tineri din Municipiul Bacău ce au reușit să absolve cursurile parcurse în cadrul activităților proiectului desfășurare la Centrul de Afaceri din Bacău.

Printre rezultatele obținute în urma realizării activităților proiectului menționăm că fiecare beneficiar a parcurs trei teste de evaluare a cunoştinţelor teoretice acumulate, care au fost administrate la sfârşitul fiecărui modul de studiu, iar fiecare beneficiar a primit o recomandare în urma celor trei stagii de practică care reflectă gradul tânărului de implicare în desfăşurarea activităţilor respective. Astfel, fiecare beneficiar a absolvit o evaluare generală efectuată pe baza celor două instrumente anterioare.

  Beneficiarii sunt capabili să relaţioneze mai bine cu potenţialii angajatori, cu viitorii colegi de serviciu şi vor şti să comunice într-un mod profesionist cu eventualii clienţi. În plus, ei pot să-şi diversifice oportunităţile de găsire a unui un loc de muncă datorită experienţei practice acumulate.

  De asemenea, beneficiarii sunt capabili să se integreze mai uşor în cadrul unei echipe şi sunt mai eficienţi la locul de muncă datorită abilităţilor dobândite. Cei mai merituoși dintre participanți au fost recompensați cu premii în bani.

Printre activități enumerăm desfășurarea a trei activități de informare a grupului țintă și a unei activități de team-building desfășurată într-un spațiu estival. 

Proiectul „Educație pentruo carieră europeană” a fost implementat cu sprijinul financiar al Consiliului Local Bacău și contribuția proprie a Asociației Unlimited Connections.

 

 

 

 

Scrie un comentariu